top of page
cnf-22.jpg

Opony są jednym z elementów pojazdów szczególnie narażonych na uszkodzenia ze względu na wysokie krawężniki, zły stan nawierzchni, wystające elementy karoserii.

Przed przystąpieniem do naprawy oponę należy poddać szczegółowym oględzinom (klasyfikacji).
Pozwala to na określenie uszkodzenia opony i dobór właściwych materiałów do naprawy.


Uszkodzenia opon można podzielić, ze względu na rodzaj uszkodzenia oraz na technologię naprawy i zastosowanie materiałów naprawczych:
 

- przebicie gwoździowe powoduje minimalne osłabienie konstrukcji opony i jedynym problemem jest utrzymanie ciśnienia w oponie, sama naprawa ma na celu uszczelnienie opony zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz


- rozcięcie jest wymiarowo większe i charakteryzuje się przecięciem elementów konstrukcyjnych opony, do naprawy używa się materiałów wzmocnionych kordami tekstylnymi lub stalowymi w zależności od konstrukcji opony


- ubytki (uszkodzenia) gumy w różnych częściach opony zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz opony, możliwe są do naprawienia w specjalistycznych warsztatach poprzez uzupełnienie ubytków


Naprawy uszkodzeń można podzielić na doraźne (wykonywane na drodze umożliwiającej dojazd do warsztatu) oraz trwałe, wykonane  w wyspecjalizowanych warsztatach. Naprawę doraźną wykonuje się poza warsztatem wulkanizacyjnym, bez demontażu opony z obręczy. Wielkość naprawianych uszkodzeń tą metodą jest niewielka. Wszystkie uszkodzenia  naprawiane doraźnie, muszą być powtórnie naprawione w warsztatach wulkanizacyjnych. Naprawa trwała nie tylko przywraca pierwotną sprawność oponie, ale dodatkowo powstrzymuje proces jej niszczenia w miejscu uszkodzenia.

Zlekceważenie problemu uszkodzonej opony w pojeździe może nieść za sobą przykre konsekwencje.

Naprawa opon jest uzasadniona nie tylko z powodów bezpieczeństwa, również ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Jazda na uszkodzonym ogumieniu może doprowadzić do utraty panowania nad autem lub też w najlepszym przypadku, do wydatków sięgających setki złotych.

WULKANIAZACJA

UMÓW SIĘ

bottom of page