top of page
cnf-76.jpg

OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE

- motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł
- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do3,5 t d.m.c, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 98 zł
- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63 zł
- motorower 50 zł


PONOWNE SPRAWDZENIE MECHANIZMÓW I ZESPOŁÓW W POJEŹDZIE, W KTÓRYM STWIERDZONO USTERKI W TRAKCIE BADAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE:


- skuteczności i równomierności działania hamulców 20 zł
- połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20 zł
- toksyczności spalin 14 zł
- poziomu hałasu 20 zł
- geometrii kół jednej osi 36 zł
- działania amortyzatorów jednej osi 14 zł
- wszystkich innych usterek łącznie 20 zł

 

DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGOW RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA:
 

- określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20 zł
- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł
- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51 zł

DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ STAROSTĘ W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA:

- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł
 

POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU:
 

- który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42 zł
- który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50 zł
- do nauki jazdy lub przeprowadzenia egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48 zł
- o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50 zł
- skierowanym przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu:
     a - w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60 zł
     b - jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub naruszawymagania ochrony środowiska 94 zł

 

SPRAWDZENIE SPEŁNIANIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLI POJAZDÓW:
 

- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35 zł
- wykonanie numeru nadwozia 49 zł
- wykonanie tabliczki i jej umieszczanie 36 zł

Mechanika pojazdowa oferowana przez naszą firmę, pozwala na wykonanie drobnych napraw od ręki, bez konieczności oczekiwania na termin!

bottom of page