OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE

- motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł
- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do3,5 t d.m.c, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 98 zł
- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63 zł
- motorower 50 zł


PONOWNE SPRAWDZENIE MECHANIZMÓW I ZESPOŁÓW W POJEŹDZIE, W KTÓRYM STWIERDZONO USTERKI W TRAKCIE BADAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE:


- skuteczności i równomierności działania hamulców 20 zł
- połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20 zł
- toksyczności spalin 14 zł
- poziomu hałasu 20 zł
- geometrii kół jednej osi 36 zł
- działania amortyzatorów jednej osi 14 zł
- wszystkich innych usterek łącznie 20 zł

 

DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGOW RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA:
 

- określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20 zł
- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł
- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51 zł

DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ STAROSTĘ W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA:

- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł
 

POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU:
 

- który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42 zł
- który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50 zł
- do nauki jazdy lub przeprowadzenia egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48 zł
- o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50 zł
- skierowanym przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu:
     a - w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60 zł
     b - jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub naruszawymagania ochrony środowiska 94 zł

 

SPRAWDZENIE SPEŁNIANIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLI POJAZDÓW:
 

- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35 zł
- wykonanie numeru nadwozia 49 zł
- wykonanie tabliczki i jej umieszczanie 36 zł

Mechanika pojazdowa oferowana przez naszą firmę, pozwala na wykonanie drobnych napraw od ręki, bez konieczności oczekiwania na termin!

Copyright (c) 2019 CNF

AUTOSERWIS

serwis opon, regeneracja felg, mechanika, stacja kontroli pojazdów

Gdańsk Osowa ul.Osowski zakątek 21

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon