top of page
cnf-46.jpg

Układ kierowniczy należy do jednych z najważniejszych podzespołów znajdujących się w samochodzie.
Najmniej groźnym efektem nieprawidłowego ustawienia zawieszenia jest zwiększone zużycie opon i paliwa.
Firma CNF oferuje komputerowe ustawianie geometrii zawieszenia w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia i oprogramowanie.

Do prawidłowego działania układu kierowniczego konieczne jest ustawienie kilku kątów aby układ mógł działać prawidłowo.

Oto niektóre z kątów, na które warto zwrócić uwagę:

 

Zbieżność

Mianem zbieżności możemy określić różnice odległości pomiędzy obręczami kół mierzonej z przodu i z tyłu krawędzi obręczy. Pomiaru tego dokonuje się w płaszczyźnie poziomej równoległej do podłoża, przechodzącej przez środek obrotu kół.

 

 Rozróżnić możemy:

- zbieżność dodatnią gdy koła skierowane są do wewnątrz patrząc z góry pojazdu,
- zbieżność ujemną (rozbieżność), kiedy koła skierowane są na zewnątrz oraz zbieżność całkowitą będącą sumą zbieżności połówkowych kół (z zachowaniem znaku).

 

Nieprawidłowe ustawienie zbieżności w samochodzie powoduje pogorszenie stabilności prowadzenia pojazdu oraz znaczne skrócenie żywotności ogumienia.
 

Kąt pochylenia koła to kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną koła a prostą pionową prostopadłą do płaszczyzny podstawy.
Rozróżniamy pochylenie dodatnie i ujemne. Pochylenie ujemne występuje wtedy gdy koło skierowane jest do wewnątrz patrząc z tyłu lub z przodu pojazdu, natomiast pochylenie dodatnie występuje wtedy gdy koło pochylone jest na zewnątrz.

W tylnych kołach napędzanych prowadzonych osią sztywną mają pochylenie równe 0o natomiast koła prowadzone na wahaczach mają niewielkie pochylenie ujemne. Wartość kąta pochylenia kół jednej osi nie powinna przekraczać 0.5 stopnia. Zbyt duża wartość kąta pochylenia powoduje to szybsze zużywanie się opon pojazdu oraz nadmierne obciążenie łożysk piasty oraz „ściąganie” pojazdu w bok.
 

Obecnie w większości samochodów regulacja kąta pochylenia koła sprowadza się do wymiany wadliwej części, która powoduje złe jego ustawienie.Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy

Jest to kąt jaki tworzy sworzeń zwrotnicy z prostą pionową prostopadła do powierzchni podłoża mierzony wzdłuż osi poprzecznej pojazdu. W przypadku pojazdów ze sworzniami kulistymi (przegubami) jest to prosta przebiegająca przez oś obrotu tych sworzni podczas skrętu. Odległość punktów utworzonych przejściem przez płaszczyznę jezdni osi: sworznia zwrotnicy i pochylenia koła nazywa się promieniem zataczania. Promień zataczania określa się jako dodatni jeżeli punkty przecięcia tych osi leżą poniżej płaszczyzny jezdni. Natomiast jako ujemy jeżeli leżą powyżej. W nowoczesnych pojazdach stosowany jest ujemny promień zataczania dzięki czemu możliwa jest jazda na wprost podczas hamowania nawet kiedy zostanie uszkodzony jeden z obwodów hamulcowych.
 

Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy

Jest to kąt mierzony pomiędzy osią pionową prostopadłą do płaszczyzny podłoża, a osią jaką tworzy sworzeń zwrotnicy ale mierzony wzdłuż osi podłużnej pojazdu. Kąt ten określa się jako dodatni (wyprzedzenie sworznia zwrotnicy) jeżeli punkt przecięcia osi sworznia z jezdnia znajduje się przed punktem styku opony z jezdnią. Natomiast ujemy ( kąt opóźnienia sworznia zwrotnicy) występuje wtedy gdy w przypadku gdy punkt przecięcia osi sworznia zwrotnicy z jezdnią występuje za punktem styku opony z jezdnią. Prawidłowe ustawienie kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy pozwala na samoczynne powrócenie kół samochodu do pozycji jazdy na wprost po wykonaniu skrętu np. po pokonywaniu zakrętu.

Bezpieczeństwo podróżowania wiąże się również z prawidłowo ustawioną geometrią kół.
Nie ryzykuj, sprawdź ustawienie kół na profesjonalnym sprzęcie.

Tracisz kontrolę nad autem podczas jazdy? Opony zużywają się nierówno?

UMÓW SIĘ

GEOMETRIA 3D

bottom of page